Náš pracovní tým

PhDr. et Mgr. Alexandra Kiml (roz. Hergetová)

sasa3 Jmenuji se Alexandra Kiml. Narodila jsem se v roce 1974. Vystudovala jsem na Západočeské univerzitě v Plzni obor učitelství 1. stupně a certifikátové studium speciální pedagogiky. Pak jsem studovala jednooborovou psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Během studií se mi narodila tři děvčata. Věnuji se pedagogicko-psychologickému poradenství zejména pro děti a jejich rodiče jak v oblasti výukového selhávání, tak i v oblasti poradenství dalšího profesního zaměření a studia. Lektoruji vzdělávací kurzy pro pedagogické pracovníky, sociální pracovníky a zdravotní sestry.

Mgr. Jana Vavřincová

  Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu UK v Praze, obor speciální pedagogika – učitelství, mám státní zkoušku z logopedie, surdopedie, psychopedie. Své vzdělání si stále doplňuji absolvováním různých školení a kursů, především v oblasti logopedie a školní zralosti. Během své praxe jsem pracovala a pracuji s dětmi se všemi stupni mentální retardace a kombinovanými vadami. V Dyscentru se zabývám především logopedií, přednáškami pro rodiče předškolních dětí a pedagogickou veřejnost, podílím se na organizačních záležitostech. Ve svém životě bych nemohla být – bez své rodiny, bez pohybu, bez sluníčka, bez knížky. Přání: ať jsou všichni blízcí zdraví, ať má den 36 hodin.

Mgr. et Mgr. Petra Vávrů

vavru

Vystudovala jsem speciální pedagogiku, obor logopedie na Univerzitě Palackého v Olomouci (2003). Po ukončení studia jsem pracovala na část úvazku v Ústavu sociální péče jako logopedka a na další část úvazku jako speciální pedagožka v Pedagogicko-psychologické poradně. Po roce jsem přešla na plný úvazek do pedagogicko-psychologické poradny, kde působím již téměř 10 let. Během zaměstnání v PPP jsem vystudovala psychologii na Karlově univerzitě v Praze (2011) a kromě speciální pedagogiky se v rámci své pracovní náplně věnuji i psychologické diagnostice.

V Dyscentru-Strakonice, z. s. se zabývám převážně logopedií, realizací kurzů pro předškoláky, přednášek pro rodiče a částečně se podílím i na vzdělávacích akcích pro odbornou veřejnost a dalších činnostech. Mým hlavním působištěm je oblast Vodňan a okolí.

Mgr. et Mgr. Eva Kopřivová

eva foto

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu na Masarykově univerzitě v Brně. Absolvovala jsem magisterský studijní program Učitelství pro ZŠ – Učitelství speciální pedagogiky a Učitelství výchovy ke zdraví. O půl roku později jsem dokončila taktéž na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně magisterský studijní program Speciální pedagogika. Státní závěrečnou zkoušku mám z logopedie a surdopedie, specifických poruch učení, pedagogiky a psychologie, speciální pedagogiky pro učitele, výchovy ke zdraví. Nyní se zabývám zejména logopedií.

PaedDr. Bc. Ludmila Jelínková

jelinkova Původním povoláním jsem učitelka mateřské školy a této profesi jsem se věnovala do svých třiceti let na okrese Písek. Po přistěhování do Strakonic jsem pět let pracovala na dětském oddělení nemocnice a dálkově jsem vystudovala na UK Praha speciální pedagogiku obor psychopedie. Po ukončení jsem navázala dalším oborem – předškolní pedagogikou a psychologií, který jsem ukončila rigorózní zkouškou. V té době jsem již pracovala v Pedagogicko-psychologické poradně Strakonice jako psycholožka, kde jsem vytrvala 30 let. Z počátku jsem se věnovala převážně předškolním dětem, postupně jsem si doplnila kvalifikaci na Jč univerzitě v Českých Budějovicích v oboru psychoterapie a v dalších odborných kurzech a pomáhala jsem školním dětem i středoškolské mládeži. V současné době jsem v důchodu a pracuji v Dyscentru-Strakonice, z. s. jako dobrovolnice.

Bc. Květa Taubrová DiS.

taubrova Jmenuji se Květa Taubrová a pracuji v Dětském centru Jihočeského kraje, o. p. s. (v současné době jsem na rodičovské dovolené). V roce 2008 jsem ukončila studium na Vyšší odborné škole sociální Prachatice (titul za jménem DiS.) a v roce 2011 na Teologické fakultě Jihočeské university v Českých Budějovicích (titul před jménem Bc.). Moc ráda pracuji s dětmi, proto jsem svůj život zasvětila dětem a péči o ně. Svůj volný čas ráda trávím se synem v přírodě – procházky, rodinné výlety, … také se věnuji paličkování. V Dyscentru-Strakonice, z. s. pracuji ve volném čase jako dobrovolnice, jsem vedoucí Linky důvěry.

PhDr. Jaromír Havlík

 

Vystudoval jsem obor psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a bakalářský obor arteterapie na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity. Věnuji se pedagogicko-psychologickému poradenství – začínal jsem v PPP pro Prahu 4 a pokračoval jsem v SPC ve Strakonicích pro děti s mentálním postižením a s kombinovanými vadami a v PPP České Budějovice (pracoviště Písek a Strakonice). Při práci s dětmi jsem si postupně vytvářel zaměření na pomoc dětem od předškolního věku s vývojovým opožděním a s nerovnoměrným vývojem, s hraničními schopnostmi a s opožděním aktivní řeči. V posledních pěti letech uplatňuji ve svém povolání metodu instrumentálního obohacování R.Feuersteina. Práci s touto metodou se věnuji v Dyscentru-Strakonice, z. s. Podle potřeby uplatňuji obě stránky této metody –  instrumenty, které pokrývají jednotlivé oblasti učení a myšlení, a dynamické vyšetření, které pomáhá podrobněji poznat učební potenciál dětí. Feuersteinova metoda prostupuje vším, co dělám, protože mi umožňuje propojit všechny moje dosavadní zkušenosti. Kdybych k tomu měl dodat, co propojuje moje osobní zájmy, dalo by se to vyjádřit větou: rád chodím pěšky.

Bc. Mirka Veselá

  Vystudovala obor předškolní a mimoškolní pedagogika.  Působí jako učitelka v Mateřské škole ve Strakonicích, v rámci Dyscentra-Strakonice se věnuje logopedii.

Mgr.Lucie Švecová

  V roce 2000 jsem ukončila studium na Univerzitě Karlově v Praze, obor speciální pedagogika. Téhož roku jsem nastoupila na ZŠ F. L. Čelakovského ve Strakonicích jako učitelka, kde jsem stále zaměstnána. V průběhu zaměstnání jsem učila jak ve třídách určených dětem se specifickými poruchami učení, tak i v běžných třídách. V současné době jsem na mateřské dovolené. V Dyscentru- Strakonice se věnuji doučování žáků se specifickými poruchami učení.

Telefonní číslo či e-mailovou adresu na jednotlivé pracovníky naleznete v Kontaktech.

©2013 DYSCENTRUM Strakonice o.s., programming & template by ALPOD.net, powered by Joomla! & Afterburner, TEXTYKOREKCE.cz