Ceník služeb

Doučování 160 Kč / lekce
Reedukace SPU 1 dítě
160 Kč / lekce
Vyšetření školní zralosti (bez zprávy) 300 Kč
Vyšetření SPU (speciálně pedagogické, bez zprávy) 400 Kč
Vyšetření psychologické (bez zprávy) 400 Kč
Komplexní vyšetření (spec ped + psg ca 4 hod., dynamické LPAD 5 a více hod á 200 Kč / hodina
Vyšetření dospělí - SPU (včetně zprávy) 1500 Kč / hod.
Konzultace, poradenství 200 Kč
Zpráva z vyšetření – na vyžádání, potvrzení (dle náročnosti) 100 Kč / hodina
Zaslání zprávy poštou (doporučeně) 50 Kč
Logopedie (dle místa) 60 - 100 Kč / dítě dle místa
Permanentka cena dohodou dle poskytované služby

V mateřských školkách

Přednáška pro rodiče 400 Kč
Přednáška pro rodiče – téma dle MŠ (včetně anotace) 500 Kč
Doprava 5 Kč / km, přip. dle doml.
Depistáže (školní zralost, logopedie) 100 Kč / dítě
Kurz pro předškoláky 8 lekcí (skupina do 15 dětí)

400,- / lekci – 2 hod. / skupinu,

                  3.200Kč / kurz

Profi vyšetření (volba povolání) na ZŠ a SŠ

Individuální – 1 žák 1000 Kč
Skupinové 2 - 3 žáci 700 Kč / žáka
Skupinové 4 - 7 žáků 550 Kč / žáka
Skupinové 8 - 12 žáků 400 Kč / žáka
Skupinové 13 - 16 žáků 300 Kč / žáka
Skupinové 17 - 22 žáků 220 Kč / žáka

Profi vyšetření obsahuje testování, vyhodnocení získaných dat, jejich analýzu a poté rozhovor se žákem a jeho rodinou

Doprava 5 Kč / km, příp. dle doml.

Kurz Feuersteinova obohacování pro děti

1 hodina týdně po dobu 3 měsíců – cena je uvedena za celý kurz

1 dítě 2600 Kč
2 – 3 děti ve skupině 1700 Kč / dítě

Další služby

Pokud se klient nedostaví bez předchozí omluvy a chce nadále služby využívat, zaplatí polovinu ceny sjednané služby, které se nezúčastnil.

Na jiné ceně je možné se domluvit s pracovníkem Dyscentra-Strakonice,  z. s., který službu poskytuje, předem, před začátkem poskytování služby.

©2013 DYSCENTRUM Strakonice o.s., programming & template by ALPOD.net, powered by Joomla! & Afterburner, TEXTYKOREKCE.cz