Ceník služeb

Ceník služeb platný od 01. 09. 2020

 

Doučování ………....……………………………………….………..200 - 300 Kč / hodinu

Vyšetření školní zralosti (bez konzultace a zprávy) ………………………………450 Kč

Vyšetření speciálně pedagogické (bez konzultace a zprávy).............................600 Kč

Vyšetření psychologické (bez konzultace a zprávy)...........................................600 Kč

Komplexní vyšetření (spec ped + psg cca 4 hod., dynamické LPAD 5 a více hodin) … ………………......................................................................................á 300 Kč / hodinu

Vyšetření dospělí – SPU (bez zprávy) …………………..………………….…. 2.000 Kč

Feuersteinovo instrumentální obohacování (10 lekcí) …………………….……3.000 Kč

Konzultace, poradenství ……….…………………………..............300 - 340 Kč / hodinu

Zpráva z vyšetření, potvrzení – na vyžádání (dle náročnosti) ..………... 200 – 300 Kč

Zaslání zprávy poštou (doporučeně) ….……………………………………………..70 Kč

Logopedie ………………….……..…….…………………………………75 - 170 Kč / dítě

Logopedická prevence …………………………………………………..60 – 140 Kč / dítě

Permanentka - cena dle poskytované služby a počtu návštěv.

 

Cenové rozmezí = cena se odvíjí od místa, kde je služba poskytována.

Ve školkách

Přednáška pro rodiče .…………………………………………..…….….. 500 Kč / hodinu

Depistáže (posouzení školní zralosti, logopedické,…) …..…….. 150 Kč / dítě / ½ hod.

Kurz pro předškoláky - 8 lekcí (skupina do 15 dětí)……...………   4.800 Kč / celý kurz                                                                                                      (t j. 600 Kč / lekci)

U každé aktivity ve škole + dopravné do místa konání ………………………. 5 Kč / km

Profi vyšetření  (volba povolání)

Individuální – 1 osoba ………………………………..………………………..…1500 Kč

Skupina 2 osob ……………………………………………..……….……1000 Kč / osobu

Skupina 3 osob ……….………………………….…………………………850 Kč / osobu

Skupina 4 osob ….……………………………………………………….…755 Kč / osobu

Skupina 5 osob ….……………………………………………………….…700 Kč / osobu

Více početná skupina ……………………………………………………cena dle dohody

(Profi vyšetření obsahuje cenu materiálu použitého při testování, dále vyhodnocení získaných dat, jejich analýzu a následně individuální rozhovor se klientem a příp. jeho rodinou.)

 

Další ujednání

Pokud se klient nedostaví bez předchozí včasné omluvy a chce nadále služby využívat, zaplatí polovinu ceny sjednané služby, které se nezúčastnil. 

Platba služeb převodním příkazem, obdržíte fakturu.

Cena služby při platbě v hotovosti je možná s navýšením 20 Kč při částce do 240 Kč, nad 240 Kč pak s navýšením 10% z částky odpovídající platbě převodním příkazem.

Na jiné ceně je možné se domluvit s pracovníkem Dyscentra-Strakonice,  z. s., který službu poskytuje, předem, před začátkem poskytování služby.

©2013 DYSCENTRUM Strakonice o.s., programming & template by ALPOD.net, powered by Joomla! & Afterburner, TEXTYKOREKCE.cz