Aktuality

 

Vážené kolegyně, kolegové,

dovolujeme si vás pozvat na následující seminář:

Matematická pregramotnost prakticky (kurz č. 19-44-3)

Lektorka: PhDr. Alexandra Kiml

Datum: pondělí 25. listopadu 2019, 8.00 – 14.30 hod.

   Obsah semináře:

-      Seznámení s pojmem gramotnost, základní gramotnosti rozvíjené v MŠ, místo matematické pregramotnosti (MPG) v běžné činnosti MŠ, její význam pro úspěšné další vzdělávání dítěte. Matematická pregramotnost a RVP PV – klíčové kompetence, očekávané výstupy, vzdělávací oblasti v rámci kterých k rozvoji MPG dochází.           

-      Vývojový aspekt získávání PMG, fáze rozvoje myšlenkových operací u dětí předškolního věku v souvislosti s fázemi rozvoje matematických schopností, pedagogická diagnostika a individualizace výuky v MŠ. Možnost využití ICT při osvojování PMG – ukázky výukových programů, elektronických materiálů (DUM), placených i neplacených aplikací             

 • Obecné pedagogické metody a formy práce vedoucí k rozvoji MPG - spontánní x řízené aktivity; problémové a kooperativní učení jako základ kritického myšlení; prožitkové a situační učení; vícesmyslové učení; vrstevnické učení.
 • Rozvoj jednotlivých oblastí – vymezení oblastí, posloupná stadia jejich rozvoje, náměty na konkrétní aktivity, hry a pomůcky
  • Manipulace s předměty: porovnávání, třídění, řazení
  • Geometrické (ú)tvary, geometrické představy
  • Serialita, intermodalita
  • Prostorová orientace, zrakové vnímání
  • Vnímání času
  • Číselná řada, představa počtu
  • Vztah příčiny a následku
  • Matematický jazyk a slovní zásoba
  • Základy kombinatoriky

-      Výměna nápadů a diskuse                                                                         

Hodinová dotace: 8 hodin - pokud byste měli zájem seminář s 16 hod. dotací, napište do poznámky v přihlašovacím formuláři

Cena: 700 - 900 Kč dle počtu účastníků

Seminář se koná v prostorách Dyscentra-Strakonice, z. s., v budově ZŠ FLČ ve Strakonicích (Chelčického 555).

Kurz je možné hradit ze Šablon či prostředků na DVPP, je akreditován MŠMT v systému DVPP.

Přihlášení je možné na tomto odkazu: https://forms.gle/mRq6gzkY6fq3EP7y5

 

 


 

Uvedené kurzy jsou akreditované MŠMT, je možné je hradit z prostředků DVPP či ze Šablon. Kurzy se konají v prostorách Dyscentra - Strakonice, z. s.

Ca týden před zahájením kurzu obdržíte informační mail o podrobnostech kurzu na mailovou adresu, kterou uvedete v přihlášce.

Kurzy můžeme zrealizovat i ve Vaší školní sborovně. V případě zájmu nás kontaktujte na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., příp. můžete zavolat na tel. č. 602 938 952 (pokud se nedovoláte, ozveme se Vám zpět).

 

_______________________________________________________________________________________________

Stránky průběžně upravujeme a doplňujeme. Pokud by Vám něco ještě na stránkách chybělo, co si myslíte, že je potřeba přidat, máte nějaký inovativní návrh či jste našli gramatické nesrovnalosti, prosím, kontaktujte nás na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Věříme, že se na našich stránkách budete dobře orientovat a ušetříte čas při hledání informací o námi poskytovaných službách a plánovaných akcích. Doufáme, že na našich stránkách najdete vše potřebné.

Za Dyscentrum-Strakonice, z. s.

PhDr. Kiml Alexandra, ředitelka

©2013 DYSCENTRUM Strakonice o.s., programming & template by ALPOD.net, powered by Joomla! & Afterburner, TEXTYKOREKCE.cz