Aktuality

 

Vážené kolegyně, kolegové,

zveme Vás na kurz

„PRIMÁRNÍ LOGOPEDICKÁ PREVENCE“ kurz č. 31-22-01

Lektorky: Mgr. J. Vavřincová, Mgr. P. Vávrů, PhDr. A. Kiml

Termín: 8. 1. 2022 sobota 8:30 – 15:30
           22. 1. 2022 sobota 8:30 – 15:30
           19. 2. 2022 sobota 8:30 – 15:30
             5. 3. 2022 sobota 8:30 – 15:30
           19. 3. 2022 sobota 8:30 – 15:30
Březen, duben, květen – náslechy a vlastní praxe účastníků kursu.
červen - obhajoba závěrečné práce – kazuistiky (zaměření na provádění aktivit v oblasti logopedické prevence), termín bude společně domluven na setkání.

Kurs je akreditován MŠMT v systému DVPP, po jeho ukončení úspěšný absolvent obdrží osvědčení, které jej opravňuje k výkonu činností logopedického asistenta podle čl. IV. písmeno c) Metodického doporučení č. j. 14712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Délka kursu: 60 hodin, 40 hodin – přednášky, semináře, konzultace
                                    10 hodin – pedagogická praxe formou náslechů
                                    10 hodin – vlastní práce s klientem

Cena: 5300 Kč – 5600 Kč podle počtu přihlášených


Uchazeč musí předložit doklad o odborné kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost (zákon č. 563/2004 Sb., v plném znění) učitele nebo vychovatele a písemný souhlas ředitele školy s realizací pedagogické praxe frekventanta kursu. Řeč uchazeče nesmí vykazovat znaky narušené komunikační schopnosti.

Absolvent porozumí obsahu a pojetí primární logopedické prevence, získá kompetenci k podpoře přirozeného vývoje dětské řeči uskutečňované v rámci školních vzdělávacích programů. Získá povědomí o pěstování kultury mluvního projevu.
Absolvent získá schopnost porozumět průběhu vývoje dětské řeči a rizikům, která se mohou ve vývoji řeči projevovat. Absolvent získá znalosti a praktické dovednosti z oblasti účinné podpory rozvoje dětské řeči ve všech složkách, a to jak v  oblasti porozumění řeči, tak ve složce  expresivní, v oblasti obsahové i formální. Je připraven působit na rozvoj předpokladů potřebných pro budoucí osvojování dovedností čtení a psaní dětí ve školním věku.
Absolvent získá způsobilost rozvíjet u dětí dovednosti, potřebné pro dobrý vývoj artikulace,  bude seznámen s nejčastějšími odchylkami ve vývoji artikulace.
Absolvent se orientuje v základních kategoriích narušené komunikační schopnosti, je schopen využívat získané znalosti ke spolupráci se školskými poradenskými zařízeními. Je schopen poskytovat poradenské služby rodičům/zákonným zástupcům ve smyslu doporučování kvalifikované logopedické intervence pro děti a žáky v rezortu školství a zdravotnictví.
Kurz se bude konat v našich prostorách (budova ZŠ FLČ, Chelčického 555, Strakonice). V případě nepříznivé epidemiologické situace bude kurz v teoretické části probíhat on-line. Praxi je možné absolvovat ve Strakonicích, Vodňanech, Blatné, Horažďovicích.

Na kurz se můžete přihlásit zde

 

========================================================================================================================================

 

Líný učitel (č. kurzu: 21-00-RC-01)

Lektor: Mgr. Robert Čapek, Ph. D


Termín konání byl přeložen na: 02. 02. 2022 (středa) 8:30 – 15:30 hodin


Místo konání: prostory Dyscentra-Strakonice, z. s.; v budově ZŠ FLČ, Chelčického 555, Strakonice (v případě nepříznivé epidemiologické situace bude kurz probíhat on-line)

Anotace:
Kdo by nechtěl být nejlepším učitelem ve škole za poloviční námahu? Seminář ukazuje pedagogům, jak kvalitně vzdělávat a přitom zbytečně neztrácet energii. Při realizaci správné vzdělávací filozofie, s využitím psychologie, dobré didaktiky a vhodného osobního managementu se může stát hvězdou. Vždyť učitel je tím, kdo by se měl svou prací především bavit a k tomu mu seminář může pomoci.

 

Obsah kurzu:
* Líný učitel
* Líný učitel hodnotí
* Líný učitel a jeho time management
* Psychologie učiteli pomáhá
* Ve třídě pracují žáci
* Symetrie vyučování

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin


Link pro přihlášení bude vložen v prosinci 2021. Děkujeme za pochopení.

 

 

 

========================================================= 

 

 =====================================================================================================================================================================

Ca týden před zahájením kurzu obdržíte informační mail o podrobnostech kurzu na mailovou adresu, kterou uvedete v přihlášce.

Kurzy můžeme zrealizovat i ve Vaší školní sborovně. V případě zájmu nás kontaktujte na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.;">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; příp. můžete zavolat na tel. č. 602 938 952 (pokud se nedovoláte, ozveme se Vám zpět).

______________________________________________________________________________________________

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________

 

Stránky průběžně upravujeme a doplňujeme. Pokud by Vám něco ještě na stránkách chybělo, co si myslíte, že je potřeba přidat, máte nějaký inovativní návrh či jste našli gramatické nesrovnalosti, prosím, kontaktujte nás na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Věříme, že se na našich stránkách budete dobře orientovat a ušetříte čas při hledání informací o námi poskytovaných službách a plánovaných akcích. Doufáme, že na našich stránkách najdete vše potřebné.

Za Dyscentrum-Strakonice, z. s.

PhDr. Kiml Alexandra, ředitelka

©2013 DYSCENTRUM Strakonice o.s., programming & template by ALPOD.net, powered by Joomla! & Afterburner, TEXTYKOREKCE.cz