Aktuality

  

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na kurz

 

„Musíme to prozkoumat…“

 

aneb dramatická výchova a prožitkové učení při práci s předškolními dětmi

 

(seminář z cyklu akreditovaných seminářů MŠMT „Cílevědomě, zdravě a hravě“)

v rozsahu 8 vyučovacích hodin (kurz č. 34)

 

Lektorka: Mgr. Hanka Švejdová

 

Termín: 10. 5. 2016, 9.00 – 16.00

 

Jedná se o praktický seminář zaměřený na osobnostně sociální rozvoj dětí, uplatňování dramatické výchovy a naplňování prožitkového učení v praxi při práci s dětmi v MŠ.

Seminář nabídne motivační techniky, které pomohou udržet rytmus činností s dětmi, praktické hry a aktivity umožňující okamžité spojení slova s akcí a reagující na potřebu pohybu, činnosti, bezpečí a důvěry s cílem naučit se něco nového, ale zároveň plnohodnotně podporovat sociální učení. Současně nabídne metodiku rolové hry s nejmladšími dětmi s prostorem pro integraci metod z dalších oblastí rozvoje dítěte (pohybové, kognitivní, výtvarné, pracovní, jazykové atd.), vhodné formy, techniky a metody práce s předškolními dětmi. V neposledním se zaměříme na osobnost pedagoga nejen dramatické výchovy v pojetí současného vzdělávání dětí.

Obsahem semináře budou říkadla, rituály, hry a činnosti a jejich rozvíjení při práci s dětmi v MŠ, tj. budeme si spolu hrát a do školky se vrátíme s novými konkrétními činnostmi pro děti.

Proto si s sebou vezměte vhodné pohodlné oblečení, chuť si hrát, poznámkový blok, tužku a svačinu, ať nemusíme dělat dlouhé přestávky.

Seminář je vhodný pro studenty, začínající pedagogy či „zralé“ učitele, kteří potřebují „dobít baterky“ pro další práci s dětmi.

Seminář se koná v prostorech Dyscentra - Strakonice, z. s., Chelčického 555, Strakonice (budova ZŠ F. L. Čelakovského).

 

Cena: 500 – 700Kč dle počtu účastníků

 

Max. počet účastníků:     22

 

 

KURZ je již plně obsazen. Pokud se přihlásíte, zařadíme vás na místo náhradníků.

___________________________________________________________________________________                      

 _______________________________________________________________________________________________

  

prihlaska


 

 

 

 

„PRIMÁRNÍ LOGOPEDICKÁ PREVENCE“ (kurs č. 35)

Lektorky: Mgr. Jana Vavřincová, Mgr. Petra Vávrů,

              PhDr. Alexandra Hergetová 

Termín:

16.1.2016  sobota

  6.2.2016  sobota

27.2.2016  sobota

12.3.2016  sobota

9.4.2016  sobota

Květen/červen - obhajoba závěrečné práce – kazuistiky (zaměření na provádění aktivit v oblasti logopedické prevence), termín bude společně domluven na prvním setkání

Kurs je akreditován MŠMT v systému DVPP, po jeho ukončení úspěšný absolvent obdrží

Délka kursu: 60 hodin

40 hodin – přednášky, semináře, konzultace

10 hodin – pedagogická praxe formou náslechů

10 hodin – vlastní práce s klientem

Cena: 3 200 Kč – 3500 Kč podle počtu přihlášených

Uchazeč musí předložit doklad o odborné kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost (zákon č. 563/2004 Sb., v plném znění) učitele nebo vychovatele a písemný souhlas ředitele školy s realizací pedagogické praxe frekventanta kursu (nejčastěji v odpoledních hodinách). Řeč uchazeče nesmí vykazovat znaky narušené komunikační schopnosti.

 

Absolvent porozumí obsahu a pojetí primární logopedické prevence, získá kompetenci k podpoře přirozeného vývoje dětské řeči uskutečňované v rámci školních vzdělávacích programů. Získá povědomí o pěstování kultury mluvního projevu.

Absolvent získá schopnost porozumět průběhu vývoje dětské řeči a rizikům, která se mohou ve vývoji řeči projevovat. Absolvent získá znalosti a praktické dovednosti z oblasti účinné podpory rozvoje dětské řeči ve všech složkách, a to jak v  oblasti porozumění řeči, tak ve složce  expresivní, v oblasti obsahové i formální. Je připraven působit na rozvoj předpokladů potřebných pro budoucí osvojování dovedností čtení a psaní dětí ve školním věku.

Absolvent získá způsobilost rozvíjet u dětí dovednosti, potřebné pro dobrý vývoj artikulace,  bude seznámen s nejčastějšími odchylkami ve vývoji artikulace.

Absolvent se orientuje v základních kategoriích narušené komunikační schopnosti, je schopen využívat získané znalosti ke spolupráci se školskými poradenskými zařízeními. Je schopen poskytovat poradenské služby rodičům/zákonným zástupcům ve smyslu doporučování kvalifikované logopedické intervence pro děti a žáky v rezortu školství a zdravotnictví (ostatní informace v katalogu kursů – www.dyscentrum – strakonice.cz)

Seminář se bude konat v našich prostorách (budova ZŠ FLČ, Chelčického 555, Strakonice). Praxi je možné absolvovat ve Strakonicích, Vodňanech, Blatné, Horažďovicích, Lenoře.

Těšíme se na setkání s vámi.

_______________________________________________________________________________________________

Vítáme vás na našich nových webových stránkách

Poslední měsíce jsme věnovali mnoho času a úsilí na vytvoření těchto nových webových stránek. Stránky ještě nejsou zcela kompletní, ale věříme, že se nám je v co nejkratší době podaří doplnit. Pokud by Vám něco ještě na stránkách chybělo, co si myslíte, že je potřeba přidat do nových stránek, máte nějaký inovativní návrh či jste našli gramatické nesrovnalosti prosím, kontaktujte nás na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Věříme, že se na nových stránkách budete lépe orientovat a ušetříte čas při hledání informací o našich poskytovaných službách a plánovaných akcích. Doufáme, že se Vám naše nové stránky budou líbit a najdete zde vše potřebné.

Za Dyscentrum-Strakonice, z. s.

PhDr. Hergetová Alexandra, ředitelka

©2013 DYSCENTRUM Strakonice o.s., programming & template by ALPOD.net, powered by Joomla! & Afterburner, TEXTYKOREKCE.cz