Aktuality

 

Vážené kolegyně, kolegové,

zveme Vás na kurz

 

Žák s vývojovou dysfázií v běžné ZŠ

Lektor: Mgr. Jana Vavřincová


Datum: 16. 6. 2022; 8.00 – 15.00 hod.

 

Místo konání: prostory Dyscentra-Strakonice, z. s.; v budově ZŠ FLČ, Chelčického 555, Strakonice

Obsah kurzu:


* Vývojová dysfázie – definice, typy.
* Projevy VD v hrubé motorice, jemné motorice, grafomotorice, v sluchovém a zrakovém vnímání, v řečovém projevu, v pravolevé, časové a prostorové orientaci.
* Nastavení podpůrných opatření u žáka s VD.
* Aktivity podporující rozvoj hrubé, jemné motoriky, grafomotoriky, rozvoj sluchového a zrakového vnímání, řečového projevu, rozvoj pravolevé, prostorové a časové orientace.
* IVP u žáka s VD.
* Pomůcky, hry a materiály pro rozvoj jednotlivých oblastí.
* Diskuse.


Cílová skupina: Učitelé základních škol, speciální pedagogové, vychovatelé, asistenti pedagoga a další pedagogičtí pracovníci ZŠ, kteří s žáky s narušenou komunikační schopností přicházejí do kontaktu.


Hodinová dotace: 8 hodin


Cena: 900 - 1100 Kč


Uzávěrka přihlášek: 10. 6. 2022

Minimální počet účastníků: 10


Pokud se kurzu chcete zúčastnit, přihlaste se prosím na tomto odkazu: zde

Jestliže nedojde k načtení přihlášky, vložte prosím do adresního řádku svého prohlížeče následující adresu: https://forms.gle/dcGzcUHgCFniES1a8

 

Kurz je možné hradit ze šablon a z prostředků na DVPP, je akreditován MŠMT v systému DVPP.

 

„PRIMÁRNÍ LOGOPEDICKÁ PREVENCE“ kurz č. 31-22-01

Lektorky: Mgr. J. Vavřincová, Mgr. P. Vávrů, PhDr. A. Kiml

Termín: 12. 2. 2022 sobota 8:30 – 15:30
             19. 2. 2022 sobota 8:30 – 15:30
              5. 3. 2022 sobota 8:30 – 15:30
             19. 3. 2022 sobota 8:30 – 15:30
               9. 4. 2022 sobota 8:30 – 15:30
Březen, duben, květen – náslechy a vlastní praxe účastníků kursu.
červen - obhajoba závěrečné práce – kazuistiky (zaměření na provádění aktivit v oblasti logopedické prevence), termín bude společně domluven na setkání.

Kurs je akreditován MŠMT v systému DVPP, po jeho ukončení úspěšný absolvent obdrží osvědčení, které jej opravňuje k výkonu činností logopedického asistenta podle čl. IV. písmeno c) Metodického doporučení č. j. 14712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Délka kursu: 60 hodin, 40 hodin – přednášky, semináře, konzultace
                                    10 hodin – pedagogická praxe formou náslechů
                                    10 hodin – vlastní práce s klientem

kurz je již v běhu, není možné se přihlásit

 

========================================================================================================================================

 

 

========================================================= 

 

 =====================================================================================================================================================================

Ca týden před zahájením kurzu obdržíte informační mail o podrobnostech kurzu na mailovou adresu, kterou uvedete v přihlášce.

Kurzy můžeme zrealizovat i ve Vaší školní sborovně. V případě zájmu nás kontaktujte na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.;">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; příp. můžete zavolat na tel. č. 602 938 952 (pokud se nedovoláte, ozveme se Vám zpět).

______________________________________________________________________________________________

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________

 

Stránky průběžně upravujeme a doplňujeme. Pokud by Vám něco ještě na stránkách chybělo, co si myslíte, že je potřeba přidat, máte nějaký inovativní návrh či jste našli gramatické nesrovnalosti, prosím, kontaktujte nás na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Věříme, že se na našich stránkách budete dobře orientovat a ušetříte čas při hledání informací o námi poskytovaných službách a plánovaných akcích. Doufáme, že na našich stránkách najdete vše potřebné.

Za Dyscentrum-Strakonice, z. s.

PhDr. Kiml Alexandra, ředitelka

©2013 DYSCENTRUM Strakonice o.s., programming & template by ALPOD.net, powered by Joomla! & Afterburner, TEXTYKOREKCE.cz