Aktuality

  

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na kurz

REEDUKACE SPU (kurs č. 39) - Kurz je již plně obsazen

 

Jedná se o kurz (dříve dyslektické asistentky), který lze absolvovat buď jako celek (akreditace 32 hod. vzdělávání DVPP, lze hradit ze šablon) nebo každé téma zvlášť (bez akreditace) - dle vašeho výběru. Hodí se především pro pedagogy, speciální pedagogy, asistenty pedagogů, vychovatele apod., kteří poskytují péči dětem se specifickými poruchami učení.

V průběhu kurzu se účastníci seznámí s problematikou jednotlivých specifických vývojových poruch učení a především s postupy při jejich nápravě, možnostmi kompenzace či zohlednění žáků při výuce a hodnocení. Budou seznámeni i s novou legislativou a otázkami, které z toho plynou, získají orientační přehled o diagnostice, o tom, co lze vyčíst z doporučení školního poradenského pracoviště a prostor bude samozřejmě věnován i dotazům a vzájemnému sdílení zkušeností.

Cena:

za absolvování všech 4 částí je 2600 - 2800 Kč (dle počtu účastníků).

při absolvování jednotlivého kurzu je cena 900 - 1000 Kč (dle počtu účastníků) za jednotlivé téma.

Termíny konání:

20. 10. 2017 – Dyslexie, vede Mgr. Petra Vávrů

3. 11. 2017  – Dysgrafie, vede Mgr. Petra Vávrů

24. 11. 2017  – Dysortografie, vede Mgr. Petra Vávrů

8. 12. 2017    – Dyskalkulie, vede PhDr. Alexandra                                                                        Hergetová     

Předpokládaná doba trvání je 8:00 – 15:00 hodin. Kurzy se konají v prostorách Dyscentra-Strakonice, z. s., v budově ZŠ FLČ ve Strakonicích (Chelčického 555).

Kurz je již plně obsazen, přihlášení je možné pouze na místa náhradníků. Pro velký zájem kurz budeme opakovat znovu na jaře. 

_____________________________________________________________ 

 

„PRIMÁRNÍ LOGOPEDICKÁ PREVENCE“ (kurs č. 40) - Kurz je již plně obsazen, přihlášení jen jako náhradník

 

Lektorky: Mgr. J. Vavřincová, Mgr. P. Vávrů, PhDr. A. Hergetová

Termín:             9. 12. 2017 sobota

               6. 1. 2018 sobota

             27. 1. 2018 sobota

             17. 2. 2018 sobota

               3. 3. 2018 sobota

 

Březen, duben, květen – náslechy a vlastní praxe účastníků kursu.

Květen/červen - obhajoba závěrečné práce – kazuistiky (zaměření na provádění aktivit v oblasti logopedické prevence), termín bude společně domluven na setkání.

Kurs je akreditován MŠMT v systému DVPP, po jeho ukončení úspěšný absolvent obdrží

Délka kursu: 60 hodin, 40 hodin – přednášky, semináře, konzultace

                                  10 hodin – pedagogická praxe formou náslechů

                                  10 hodin – vlastní práce s klientem

Cena: 3200 Kč – 3600 Kč podle počtu přihlášených účastníků

Uchazeč musí předložit doklad o odborné kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost (zákon č. 563/2004 Sb., v plném znění) učitele nebo vychovatele a písemný souhlas ředitele školy s realizací pedagogické praxe frekventanta kursu. Řeč uchazeče nesmí vykazovat znaky narušené komunikační schopnosti.

 Formulář pro potvrzení výše uvedeného vám bude zaslán před konáním kurzu.

Absolvent porozumí obsahu a pojetí primární logopedické prevence, získá kompetenci k podpoře přirozeného vývoje dětské řeči uskutečňované v rámci školních vzdělávacích programů. Získá povědomí o pěstování kultury mluvního projevu.

Absolvent získá schopnost porozumět průběhu vývoje dětské řeči a rizikům, která se mohou ve vývoji řeči projevovat. Absolvent získá znalosti a praktické dovednosti z oblasti účinné podpory rozvoje dětské řeči ve všech složkách, a to jak v  oblasti porozumění řeči, tak ve složce  expresivní, v oblasti obsahové i formální. Je připraven působit na rozvoj předpokladů potřebných pro budoucí osvojování dovedností čtení a psaní dětí ve školním věku.

Absolvent získá způsobilost rozvíjet u dětí dovednosti, potřebné pro dobrý vývoj artikulace,  bude seznámen s nejčastějšími odchylkami ve vývoji artikulace.

Absolvent se orientuje v základních kategoriích narušené komunikační schopnosti, je schopen využívat získané znalosti ke spolupráci se školskými poradenskými zařízeními. Je schopen poskytovat poradenské služby rodičům/zákonným zástupcům ve smyslu doporučování kvalifikované logopedické intervence pro děti a žáky v rezortu školství a zdravotnictví.

Seminář se bude konat v našich prostorách (budova ZŠ FLČ, Chelčického 555, Strakonice). Praxi je možné absolvovat ve Strakonicích, Vodňanech, Blatné, Horažďovicích.

Kurz je akreditován v systému DVPP. Úspěšný absolvent po splnění všech povinností obdrží osvědčení. 

________________________________________________________________________________________________

prihlaska


 

Těšíme se na setkání s vámi.

_______________________________________________________________________________________________

Vítáme vás na našich webových stránkách

Stránky průběžně upravujeme a doplňujeme. V některých částech nejsou ještě zcela kompletní, ale věříme, že se nám je v co nejkratší době podaří doplnit. Pokud by Vám něco ještě na stránkách chybělo, co si myslíte, že je potřeba přidat, máte nějaký inovativní návrh či jste našli gramatické nesrovnalosti prosím, kontaktujte nás na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Věříme, že se na našich stránkách budete dobře orientovat a ušetříte čas při hledání informací o našich poskytovaných službách a plánovaných akcích. Doufáme, že se Vám naše nové stránky budou líbit a najdete zde vše potřebné.

Za Dyscentrum-Strakonice, z. s.

PhDr. Hergetová Alexandra, ředitelka

©2013 DYSCENTRUM Strakonice o.s., programming & template by ALPOD.net, powered by Joomla! & Afterburner, TEXTYKOREKCE.cz