Aktuality

  

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na kurz

 

  ČTENÁŘSKÁ PREGRAMOTNOST (č. kurzu 18-02-1)

Lektor:       Mgr. Martina Taušková 

Datum:      7. 4. 2018 (sobota) a 20. 4. 2018 (pátek), oba dny 8.00 – 15.00 hod.

Místo:        prostory Dyscentra-Strakonice, z. s.; ZŠ FLČ, Chelčického 555, Strakonice

Obsah kurzu:

-  čtenářská gramotnost a její význam při orientaci v dnešním světě

-   etapy rozvoje ČG

-   vymezení pojmu čtenářská pregramotnost, celostní princip jejího rozvoje

-   příprava na výuku počátečního čtení a psaní, čtenářské vývojové kontinuum

-   roviny ČG

-   individuální rozdíly v úrovni pregramotnosti na počátku školní docházky

-  základní  metody výuky čtení a psaní

- spolupráce s rodinou

Hodinová dotace:  16 hodin

Cena:  1200 – 1400 Kč, podle počtu přihlášených osob

Pokud se kurzu chcete zúčastnit, přihlaste se prosím prostřednictvím Přihlášky na webových stránkách Dyscentra-Strakonice, z. s., kterou naleznete v záložce Kurzy, do čísla kursu napište 18-02-1, do data konání 7. 4. 2018.

Kurz je možné hradit ze Šablon či prostředků na DVPP, je akreditován MŠMT v systému DVPP.

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

 

REEDUKACE SVPU (kurs č. 18-13-1)

 

Jedná se o kurz (dříve dyslektické asistentky), který lze absolvovat buď jako celek (akreditace 32 hod. vzdělávání DVPP, lze hradit ze šablon) nebo každé téma zvlášť (bez akreditace) - dle vašeho výběru. Hodí se především pro pedagogy, speciální pedagogy, asistenty pedagogů, vychovatele apod., kteří poskytují péči dětem se specifickými poruchami učení.

V průběhu kurzu se účastníci seznámí s problematikou jednotlivých specifických vývojových poruch učení a především s postupy při jejich nápravě, možnostmi kompenzace či zohlednění žáků při výuce a hodnocení. Budou seznámeni i s novou legislativou a otázkami, které z toho plynou, získají orientační přehled o diagnostice, o tom, co lze vyčíst z doporučení školního poradenského pracoviště a prostor bude samozřejmě věnován i dotazům a vzájemnému sdílení zkušeností.

Cena:

za absolvování všech 4 částí je 2600 - 2800 Kč (dle počtu účastníků).

při absolvování jednotlivého kurzu je cena 900 - 1000 Kč (dle počtu účastníků) za jednotlivé téma.

Termíny konání:

 12. 2. 2018 – Dyslexie, vede Mgr. Petra Vávrů

26. 2. 2018  – Dysgrafie, vede Mgr. Petra Vávrů

19. 3. 2018  – Dysortografie, vede Mgr. Petra Vávrů

  6. 4. 2018    – Dyskalkulie, vede PhDr. Alexandra                                                                        Hergetová     

Předpokládaná doba trvání je 8:00 – 15:00 hodin. Kurzy se konají v prostorách Dyscentra-Strakonice, z. s., v budově ZŠ FLČ ve Strakonicích (Chelčického 555).

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Matematická pregramotnost (kurz č. 18-07-1)

Lektorka: PhDr. Alexandra Hergetová

Datum: 14. 2. 2018 + 21. 2. 2018; oba dny 8.00-14.30 hod.

Obsah semináře:

-       gramotnost, základní gramotnosti rozvíjené v MŠ, místo matematické pregramotnosti (MPG) v běžné činnosti MŠ, její význam pro úspěšné další vzdělávání

-       Matematická pregramotnost a RVP PV

-       Vývojový aspekt získávání PMG, fáze rozvoje myšlenkových operací u dětí předškolního věku v souvislosti s fázemi rozvoje matematických schopností, pedagogická diagnostika a individualizace výuky v MŠ

-       Obecné pedagogické metody a formy práce vedoucí k rozvoji MPG

-       Orientační seznámení s metodikou prof. Hejného a možnosti jejího využití v praxi MŠ (principy metody, didaktická prostředí, příklady konkrétních aktivit)

-       Možnost využití ICT při osvojování PMG

-       Rozvoj jednotlivých oblastí – vymezení oblastí, posloupná stadia jejich rozvoje, náměty na konkrétní aktivity, hry a pomůcky                                                                          

Hodinová dotace: 16 hodin

Cena: 1200 - 1400 Kč dle počtu účastníků

Seminář se koná v prostorách Dyscentra-Strakonice, z. s., v budově ZŠ FLČ ve Strakonicích (Chelčického 555).

Pokud se kurzu chcete zúčastnit, přihlaste se prosím prostřednictvím Přihlášky na webových stránkách Dyscentra-Strakonice, z. s., kterou naleznete v záložce Kurzy, do čísla kursu napište 18-07-1, do data konání 14. 2.2018.

Kurz je možné hradit ze Šablon či prostředků na DVPP, je akreditován MŠMT v systému DVPP.

 

==============================================================================

Spolupráce učitele a asistenta pedagoga             (kurz č. 18-16-1)

Lektorka: Mgr. Jana Vavřincová

Datum: pátek 19. 1. 2018 od 8.00 hodin + sobota 10. 2. 2018

Obsah semináře:

  • Postavení AP ve školském systému
  • Přímá a nepřímá pedagogická činnost AP    
  • Vymezení kompetencí učitel – AP
  • Varianty práce AP ve třídě
  • Spolupráce učitele a AP    
  • Podíl AP na vypracování a realizaci IVP
  • Vztah AP – žák/dítě – učitel – rodič/rodina        
  • Bariéry a rizika v práci AP (práce nad rámec pracovních povinností, syndrom vyhoření, mlčenlivost, neoprávněné nároky ze strany zákonných zástupců, nerespektování AP učitelem, přenášení pravomocí učitele na AP, nefunkční komunikace učitel – AP…)                          
  • Specifika spolupráce a komunikace AP a učitele u jednotlivých skupin handicapů    
  • Diskuse a rozbor konkrétních případů                                                                                          

Hodinová dotace: 16 hodin

Cena: 1200 - 1400 Kč dle počtu účastníků

Předpokládaná doba trvání je 8:00 – 15:00 hodin. Seminář se koná v prostorách Dyscentra-Strakonice, z. s., v budově ZŠ FLČ ve Strakonicích (Chelčického 555).

Pokud se kurzu chcete zúčastnit, přihlaste se prosím prostřednictvím Přihlášky na webových stránkách Dyscentra-Strakonice, z. s., kterou naleznete v záložce Kurzy, do čísla kursu napište 18-16-1, do data konání  - 19. 01. 2018

Kurz je možné hradit ze Šablon či prostředků na DVPP, je akreditován MŠMT v systému DVPP.

________________________________________________________________________________________________

prihlaska


 

Těšíme se na setkání s vámi.

_______________________________________________________________________________________________

Vítáme vás na našich webových stránkách

Stránky průběžně upravujeme a doplňujeme. V některých částech nejsou ještě zcela kompletní, ale věříme, že se nám je v co nejkratší době podaří doplnit. Pokud by Vám něco ještě na stránkách chybělo, co si myslíte, že je potřeba přidat, máte nějaký inovativní návrh či jste našli gramatické nesrovnalosti prosím, kontaktujte nás na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Věříme, že se na našich stránkách budete dobře orientovat a ušetříte čas při hledání informací o našich poskytovaných službách a plánovaných akcích. Doufáme, že se Vám naše nové stránky budou líbit a najdete zde vše potřebné.

Za Dyscentrum-Strakonice, z. s.

PhDr. Hergetová Alexandra, ředitelka

©2013 DYSCENTRUM Strakonice o.s., programming & template by ALPOD.net, powered by Joomla! & Afterburner, TEXTYKOREKCE.cz