Aktuality

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na kurz

 

Matematická pregramotnost prakticky   (kurz č. 19-44-1)

Lektorka: PhDr. Alexandra Kiml

Datum: středa 27. 3. 2018,  8.00 – 15.00 hod.

Obsah semináře:

-        Seznámení s pojmem gramotnost, základní gramotnosti rozvíjené v MŠ, místo matematické pregramotnosti (MPG) v běžné činnosti MŠ, její význam pro úspěšné další vzdělávání dítěte. Matematická pregramotnost a RVP PV – klíčové kompetence, očekávané výstupy, vzdělávací oblasti v rámci kterých k rozvoji MPG dochází.   

-        Vývojový aspekt získávání PMG, fáze rozvoje myšlenkových operací u dětí předškolního věku v souvislosti s fázemi rozvoje matematických schopností, pedagogická diagnostika a individualizace výuky v MŠ. Možnost využití ICT při osvojování PMG – ukázky výukových programů, elektronických materiálů (DUM), placených i neplacených aplikací              

 • Obecné pedagogické metody a formy práce vedoucí k rozvoji MPG - spontánní x řízené aktivity; problémové a kooperativní učení jako základ kritického myšlení; prožitkové a situační učení; vícesmyslové učení; vrstevnické učení.
 • Rozvoj jednotlivých oblastí – vymezení oblastí, posloupná stadia jejich rozvoje, náměty na konkrétní aktivity, hry a pomůcky
  • Manipulace s předměty: porovnávání, třídění, řazení
  • Geometrické (ú)tvary, geometrické představy
  • Serialita, intermodalita
  • Prostorová orientace, zrakové vnímání
  • Vnímání času
  • Číselná řada, představa počtu
  • Vztah příčiny a následku
  • Matematický jazyk a slovní zásoba
  • Základy kombinatoriky

-        Výměna nápadů a diskuse                                                                               

Hodinová dotace: 8 hodin

Cena: 700 - 900 Kč dle počtu účastníků

Pokud se kurzu chcete zúčastnit, přihlaste se prosím prostřednictvím Přihlášky níže.

=====================================================================================

Žák s vývojovou dysfázií v běžné škole / ZŠ (kurs č. 19-45-1)

lektor: Mgr. Jana Vavřincová, speciální pedagog - logoped

Datum konání: sobota 30. 3. 2019, 8.30 – 15.30 hodin

Obsah kurzu:

1. Vývojová dysfázie – definice, typy.

2.  Projevy vývojové dysfázie (dále VD) v hrubé motorice, jemné motorice, grafomotorice, v sluchovém a zrakovém  

     vnímání, v řečovém projevu, v pravolevé, časové a prostorové orientaci.  

3.  Nastavení podpůrných opatření u žáka s VD.                                              

4.  Aktivity podporující rozvoj hrubé, jemné motoriky, grafomotoriky, rozvoj sluchového a

   zrakového vnímání, řečového projevu, rozvoj pravolevé, prostorové a časové orientace.

5. IVP u žáka s VD.                                                                                            

6.  Pomůcky, hry a materiály pro rozvoj jednotlivých oblastí.                            

7. Diskuse, rozbor konkrétních kazuistik

Hodinová dotace: 8 hodin

Cena: 700 – 900 Kč podle počtu účastníků

Pokud se kurzu chcete zúčastnit, přihlaste se prosím prostřednictvím Přihlášky níže.

=====================================================================================

 

Uvedené kurzy jsou akreditované MŠMT, je možné je hradit z prostředků DVPP či ze Šablon. Kurzy se konají v prostorách Dyscentra - Strakonice, z. s.

________________________________________________________________________________________________

prihlaska


 

Těšíme se na setkání s vámi.

_______________________________________________________________________________________________

Vítáme vás na našich webových stránkách

Stránky průběžně upravujeme a doplňujeme. V některých částech nejsou ještě zcela kompletní, ale věříme, že se nám je v co nejkratší době podaří doplnit. Pokud by Vám něco ještě na stránkách chybělo, co si myslíte, že je potřeba přidat, máte nějaký inovativní návrh či jste našli gramatické nesrovnalosti, prosím, kontaktujte nás na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Věříme, že se na našich stránkách budete dobře orientovat a ušetříte čas při hledání informací o námi poskytovaných službách a plánovaných akcích. Doufáme, že se Vám naše nové stránky budou líbit a najdete zde vše potřebné.

Za Dyscentrum-Strakonice, z. s.

PhDr. Kiml Alexandra, ředitelka

©2013 DYSCENTRUM Strakonice o.s., programming & template by ALPOD.net, powered by Joomla! & Afterburner, TEXTYKOREKCE.cz