Aktuality

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

 

„PRIMÁRNÍ LOGOPEDICKÁ PREVENCE“ (kurs č. 41)
 
 
1. Lektorky: Mgr. J. Vavřincová, Mgr. P. Vávrů,  PhDr.  A . Kiml
2. Termín:  12. 10. 2019  sobota
                  9. 11. 2019   sobota
                30. 11. 2019   sobota
                    4. 1. 2020   sobota
                  25. 1. 2020   sobota
     Únor - duben – náslechy a vlastní praxe účastníků kursu.
     Duben - květen - obhajoba závěrečné práce – kazuistiky (zaměření na provádění aktivit v oblasti logopedické prevence), termín bude společně domluven na setkáních.

3. Kurs je akreditován MŠMT v systému DVPP, po jeho ukončení úspěšný absolvent obdrží osvědčení, které jej opravňuje k výkonu činností logopedického asistenta podle čl. IV. písmeno c) Metodického doporučení č. j. 14712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

4. Délka kursu: 60 hodin, 40 hodin – přednášky, semináře, konzultace
                                         10 hodin – pedagogická praxe formou náslechů
                                         10 hodin – vlastní práce s klientem

5. Cena: 3200 Kč – 3500 Kč podle počtu přihlášených

6. Uchazeč musí předložit doklad o odborné kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost (zákon č. 563/2004 Sb., v plném znění) učitele nebo vychovatele a písemný souhlas ředitele školy s realizací pedagogické praxe frekventanta kursu. Řeč uchazeče nesmí vykazovat znaky narušené komunikační schopnosti.

Absolvent porozumí obsahu a pojetí primární logopedické prevence, získá kompetenci k podpoře přirozeného vývoje dětské řeči uskutečňované v rámci školních vzdělávacích programů. Získá povědomí o pěstování kultury mluvního projevu.

Absolvent získá schopnost porozumět průběhu vývoje dětské řeči a rizikům, která se mohou ve vývoji řeči projevovat. Absolvent získá znalosti a praktické dovednosti z oblasti účinné podpory rozvoje dětské řeči ve všech složkách, a to jak v  oblasti porozumění řeči, tak ve složce  expresivní, v oblasti obsahové i formální. Je připraven působit na rozvoj předpokladů potřebných pro budoucí osvojování dovedností čtení a psaní dětí ve školním věku.

Absolvent získá způsobilost rozvíjet u dětí dovednosti, potřebné pro dobrý vývoj artikulace,  bude seznámen s nejčastějšími odchylkami ve vývoji artikulace.

Absolvent se orientuje v základních kategoriích narušené komunikační schopnosti, je schopen využívat získané znalosti ke spolupráci se školskými poradenskými zařízeními. Je schopen poskytovat poradenské služby rodičům/zákonným zástupcům ve smyslu doporučování kvalifikované logopedické intervence pro děti a žáky v rezortu školství a zdravotnictví.

Seminář se bude konat v našich prostorách (budova ZŠ FLČ, Chelčického 555, Strakonice). Praxi je možné absolvovat ve Strakonicích, Vodňanech, Blatné, Horažďovicích.
 
 
Pokud se kurzu chcete zúčastnit, přihlaste se prosím prostřednictvím Přihlášky níže. Těšíme se na setkání s vámi.

 

 

prihlaska


 

Uvedené kurzy jsou akreditované MŠMT, je možné je hradit z prostředků DVPP či ze Šablon. Kurzy se konají v prostorách Dyscentra - Strakonice, z. s.

Ca týden před zahájením kurzu obdržíte informační mail o podrobnostech kurzu na mailovou adresu, kterou uvedete v přihlášce.

Kurzy můžeme zrealizovat i ve Vaší školní sborovně. V případě zájmu nás kontaktujte na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., příp. můžete zavolat

na tel. č. 602 938 952 (pokud se nedovoláte, ozveme se Vám zpět).

 

_______________________________________________________________________________________________

Stránky průběžně upravujeme a doplňujeme. Pokud by Vám něco ještě na stránkách chybělo, co si myslíte, že je potřeba přidat, máte nějaký inovativní návrh či jste našli gramatické nesrovnalosti, prosím, kontaktujte nás na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Věříme, že se na našich stránkách budete dobře orientovat a ušetříte čas při hledání informací o námi poskytovaných službách a plánovaných akcích. Doufáme, že na našich stránkách najdete vše potřebné.

Za Dyscentrum-Strakonice, z. s.

PhDr. Kiml Alexandra, ředitelka

©2013 DYSCENTRUM Strakonice o.s., programming & template by ALPOD.net, powered by Joomla! & Afterburner, TEXTYKOREKCE.cz