Nabízené služby

 • doučování českého jazyka, anglického jazyka, německého jazyka, matematiky, další předměty dle domluvy
 • přípravu na přijímací zkoušky na střední školy
 • reedukace, stimulační a nápravné programy (HYPO, KUPOZ, KUMOT apod.)
 • logopedickou péči
 • nápravu jemné a hrubé motoriky,grafomotoriky
 • psychoterapii
 • odborné konzultace při partnerské a rodičovské krizi
 • psychologickou pomoc osamělým matkám a ženám v těžké životní situaci
 • přednáškovou činnost pro rodiče realizovanou a organizovanou v MŠ – na vyžádání (Školní zralost, Řečová výchova)
 • kurz pro předškolní děti a jejich rodiče
 • projekty zaměřené na prevenci rizikového chování
 • projekty zaměřené na problematiku školní neúspěšnosti
 • projekty zaměřené na volbu povolání pro žáky základních i středních škol
 • projekty zaměřené na sebepoznání a osobnostní růst
 • vzdělávací kursy pro pedagogické pracovníky

©2013 DYSCENTRUM Strakonice o.s., programming & template by ALPOD.net, powered by Joomla! & Afterburner, TEXTYKOREKCE.cz