Historie

Občanské sdružení „DYSCENTRUM - Strakonice“ při Základní škole F. L. Čelakovského ve Strakonicích zahájilo činnost v roce 2005 pod ředitelským vedením PaedDr. Ludmily Jelínkové. Výkonnou ředitelkou byla Ing. Dana Hanušová, jednatelkou Mgr. Jarmila Kolesová.

Dyscentrum Strakonice je občanské sdružení, které se od svého počátku zabývá pomocí dětem s dyslexii a ostatními poruchami učení stejně jako dětem ve škole méně úspěšným. Pomoc se týká i rodičů těchto dětí. Tato pomoc je realizována za pomoci odborného vyšetření, psychoterapie určené dětem i rodičům, individuálně připravenou reedukací, cvičením včetně pracovních listů a běžným doučováním. Naše rady jsou určené i rodičům a zaměřené na předcházení potížím při zvládání počátečního vzdělávání.

Pro pedagogické pracovníky jsme nabízeli vzdělávání v oblasti práce s žáky s poruchami učení. Pořádali jsme kurs pro dyslektické asistentky. V oblasti logopedické péče jsme kromě přímé logopedické práce s dětmi realizovali Kurs řečové výchovy pro učitelky 1. stupně ZŠ a učitelky MŠ.

Pro rodiče předškoláčků od počátku své činnosti realizujeme přednášky, ve kterých se rodiče dozví, co vše má jejich dítě znát a umět, než začne chodit

©2013 DYSCENTRUM Strakonice o.s., programming & template by ALPOD.net, powered by Joomla! & Afterburner, TEXTYKOREKCE.cz