Ostatní kurzy

22. Vývoj dětské kresby

Obsah:

Arteterapeuticky vedený kurs zaměřený zejména na rozvoj dětské kresby. Kurs je vedený promovanou arteterapeutkou. Kurs má jak teoretickou část, tak i část praktickou – rozbor přinesených prací, tvorba vlastních prací.

Hodinová dotace: 25 vyučovacích hodin (5 setkání po 5 hodinách)
Cena: cca 1200 – 1500 Kč dle počtu přihlášených

prihlaska


23. Osobnostní rozvoj I

Obsah:

Arteterapeuticky vedený kurz zaměřený na osobnostní rozvoj. Kurz je vedený promovanou arteterapeutkou. Kurz má jak teoretickou část, tak i část praktickou – tvorba vlastních prací a jejich rozbor.

Hodinová dotace: 25 vyučovacích hodin (5 setkání po 5 hodinách)
Cena: cca 1200 – 1500 Kč dle počtu přihlášených

prihlaska


24. Osobnostní rozvoj II

Obsah:

Pokračování arteterapeuticky vedeného kurzu zaměřeného na osobnostní rozvoj. Předpokladem je absolvování kurzu Osobnostní rozvoj I. Kurz je vedený promovanou arteterapeutkou. Kurz má jak teoretickou část, tak i část praktickou – tvorba vlastních prací a jejich rozbor. Schopnost uplatnění získaných znalostí a dovedností v praxi. Diskuse a rozbor konkrétních případových situací.

Hodinová dotace: 25 vyučovacích hodin (5 setkání po 5 hodinách)
Cena: cca 1200 – 1500 Kč dle počtu přihlášených

prihlaska

©2013 DYSCENTRUM Strakonice o.s., programming & template by ALPOD.net, powered by Joomla! & Afterburner, TEXTYKOREKCE.cz